Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

Pedagogický  sbor
Ředitel  školy    
Mgr. Iva Jurnečková
Zástupce  ředitele 
Výchovný  poradce  Mgr.  Lenka Prokopičová
 Primární preventistka Danuše Kůsová
Třídní  učitelé
Speciální třída   I. Alena Kukučková
Speciální  třída   II. Mgr. Lucie Hamplová
Speciální třída III.
Mgr. Klára Heidenreichová
Přípravná třída A Bohumila Miltová
Přípravná třída B Bc. Helena Kalfářová
II.Z Jana Skrbková
II. P Mgr. Lenka Prokopičová
III.Z Mgr. Lenka Hroncová
V,P Bc. Denisa Svobodová
VI. P Dana Kůsová
VIII. P Zdeňka Chomoutová
IX. P Mgr. Karel Chaloupka
Ostatní pedagogové                         
Učitelka  AJ, Spp Mgr. Eva Teturová
Učitelka D, TV, ZPC Blanka Konečná
Školní logopedka Jindřiška Mlčochová
Asistent. pedagoga  v S I. Kateřina Svobodová Dis.
Asistent. pedagoga v S II.
Asistent pedagoga v S III.
Asistent pedagoga v Př.Tř. B
Asistent pedagoga v II. P
Asistent pedagoga v  V.P
Marcela Szebenyiová
Lucie Havelková
Veronika Nováková
Gabriela Ondrejčíková
Ivana Bambasová
Asistent. pedagoga VIII.P Veronika Florianová
Asistent  pedagoga Lucie Godžová
Vychovatelka  ŠD Ivona Škarpecká
Správní zaměstnanci
Hospodářka Marie Ouporová
Školnice - domovnice Lucie Gundackerová
Údržbář Karel Skácel
Uklízečka Kateřina Kolářová
Topič Karel Skácel

Domů