Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 

Organizace školního roku 2016/2017

 
1.září  2016
Zahájení  školního  roku
26.  a  27.října  2016
Podzimní  prázdniny
23. 12. 2016 – 2.1. 2017
Vánoční  prázdniny
31. ledna  2017       
Konec  1. pololetí
3. února 2017        
Pololetní  prázdniny
6. - 12. února 2017
Jarní  prázdniny
13. a 14. dubna 2017
Velikonoční  prázdniny
30. června 2017
Konec  školního  roku
                                                                               
Pedagogické rady
 
Zahajovací   1. 9.2016
1.čtvrtletí 
18.11.2016
 Pololetní      
24. 1.2017
3.čtvrtletí  
19. 4.2017
Závěrečná   
21. 6.2017Třídní schůzky, konzultace 

Datum             hod                informace

                                                                                                                     22. 11.  2016            16.00 h                 informace tř. učitelů                

                                                                                                                    18.   1.  2017            16:00 h                 informace tř. učitelů  

                                                                                                                    19.   4. 2017                                           Den  otevřených  dveří  

          Konzultace  po  předchozí  telefonické dohodě termínu jsou možné denně  mimo  výuku učitele 

                                                      
Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Prokopičová poskytuje konzultace vždy v pondělí od 13.00 do 15.00 hod

Domů