Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

Obecně o škole

 

                                Název  školy  :                          Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres  Sokolov, příspěvková  organizace

                                Adresa  :                                     Nejdecká  254, 357 35 Chodov

                                                                                      Odloučené  pracoviště – ZŠ speciální: Školní  697, 357 35 Chodov

                                Zřizovatel/právní forma  :        Město  Chodov,  příspěvková  organizace  s právní  subjektivitou

                                IČO  :                                             70976368

                                Resortní  identifikátor školy : 600073246

                                Ředitel  školy  :                            Mgr.  Iva Jurnečková

                                Zalo×ení  školy  :                         rok  1955

                                Vzdělávací  program  :              ŠVP, motivační název - "Škola nemusí být problém" zpracovaný podle RVP ZV, zohledňuje ×áky s SVP

                                                                                        ŠVP - příloha pro přípravnou třídu " Sluníčko"

                            ŠVP pro ZŠ speciální , motivační název - "Učíme se pro ×ivot" zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální

                                                                                       ŠVP , motivační název -"Učíme se, abychom se v ×ivotě uplatnili" zpracovaný podle RVP ZV příloha pro LMP, pouze II. stupeň - LMP

                          
                                Počet  ×áků  a dětí ve škole  :                     113

                                Počet ×áků na I. stupni ZŠ :                        38 

                                Počet ×áků na II. stupni ZŠ :                       31

                                Počet ×áků v speciální škole   :                 14

                                Počet ×áků v přípravné třídě :                   30

                                Äáci  dojí×dějí  z  obcí :                                 Vintířov,  Vřesová, Rotava, Stará  Chodovská, Nové Sedlo, Sokolov, Karlovy Vary

                                Počet pedagog. pracovníků  :                    25

                                Počet správních  pracovníků :                     4

                                Počet tříd  :                                                  ZŠ I. stupeň            4

                                                                                                        ZŠ II. stupeň           3

                                                                                                        ZŠ speciální          3  

                                                                                            Přípravná tř.           2

                                                                                                        Oddělení   ŠD        1 

                                Odborné  učebny  :             interaktivní učebna,   počítačová  učebna,   pracovna  dívek,  cvičná  kuchyňka, 2  učebny  dílen  

                                

  Domů