Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 

Obecně o škole

Zaměstnanci

Organizace školního roku

   O škole

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, pedagogové mají bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami např. se specifickými  poruchami učení, poruchami pozornosti, chování a žáky s narušenou komunikační schopnostís a lehkým až středně  těžkým  mentálním  handicapem, PAS a kombinovanými  vadami, 

Brány  školy  se  poprvé  otevřely  v září 1955. Od doby uběhlo  mnoho času a škola zcela proměnila svou tvář - rozrostla  se,  zkrásněla.  Nyní  vyučování  probíhá  v 12 třídách,  na  výchově a vzdělání  se podílí 25 pedagogů včetně vedení školy, asistentek pedagoga a vychovatelky  ŠD . 

Školu  utváří  2 přípravné  třídy,  4 třídy I. stupně ZŠ, 3 třídy II. stupně ZŠ  a 3  třídy  ZŠ speciální .  Výuka  je  realizována  ve  velmi  pěkném,  moderním  prostředí.  Každá  kmenová  třída    svoji  učebnu.  Odborné  předměty  jsou  vyučovány  v odborných  učebnách:  dvou interaktivních,  počítačové,  cvičné  kuchyni, specializované učebně  pro speciálně pedagogické nápravy a logopedii  a  školních  dílnách. Učitelé a žáci využívají ve výuce 5 interaktivních tabulí.  K budově  patří  rozlehlý  školní  pozemek s  udržovanou  školní  zahradou. Ve  školním   roce  2002/ 2003  bylo  vybudováno  k budově  cvičeben nové  sportovní  hřiště  a  doskočiště  pro  skok daleký. Na jaře 2015 bylo provedeno kompletní zateplení budov v Nejdecké ul.

                        zaci1    zaci2    zaci3

     

Domů