Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

Školní vzdělávací programy

Ve škole probíhá výuka podle školních vzdělávací programů:


ŠVP s motivačním názvem "Škola nemusí být problém" zpracovaný podle RVP ZVod 1. 9. 2016; vzdělávání ve všech třídách I. stupně ZŠ - program zohledňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami např. poruchou pozornosti, chování a narušenou komunikační schopností a LMP
Součástí ŠVP - přílohy:  ŠVP "Sluníčko" zpracovaný podle RVP PV; zaměření na vzdělávání předškolních dětí v přípravné třídě
                                       ŠVP pro školní družinu

ŠVP s motivačním názvem "Učíme se pro život" zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. a II.; od 1. 9. 2010 v ZŠ speciální

ŠVP s motivačním názvem "
Učíme se, abychom se v životě uplatnili"  zpracovaného podle RVP ZV příloha pro LMP; od 1. 9. 2016 výuka podle programu probíhá pouze na II. stupni ZŠ pro žáky s LMP
Celé školní vzdělávací programy je  možné  zhlédnout ve vestibulu školy a ředitelně školy.