Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace

Přípravné třídy ZŠ

Přípravné třídy ZŠ při naší škole mají více než desetiletou tradici. Navštěvují je předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Děti jsou přijímány na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Vzdělávání je zaměřené na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Probíhá individuálně v menším kolektivu dětí. Organizačně se výuka více podobá školnímu vyučování, probíhá ve dvou blocích od 8:00 do 11:30 hod. Škola nabízí i ranní a odpolední družinu.

Učitelky hravou formou u dětí rozvíjí rozumové schopnosti, jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy a poznání. Zaměřují se na posilování paměti a cvičení koncentrace pozornosti. Cíleně pracují na rozvoji jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Ve své výchovně vzdělávací práci se učitelky přípravných tříd snaží respektovat individuální potřeby každého dítěte. 
Součástí výuky je  výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce.

Věcné učení. Učíme se říkadla. Dlabeme dýni. Lezeme tunelem.
Učíme se s PC. Grafomotorika. Logopedie. Spolupracujeme.
Učíme se psát. Cvičení s padákem. Logopedická a speciálně pedagogická péče. Pracujeme ve skupině.
Pracujeme na PC. Před psaním se procvičíme. Stříhání a lepení. Co se dnes dozvíme nového?

Domů