Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

Přijímání žáků

Přijímání žáků:

Vzdělávací obor základní škola -
školní vzdělávací program "Škola nemusí být problém" zpracovaný podle RVP ZV

Přípravná třída ZŠ - školní vzdělávací program "Sluníčko" zpracovaný podle RVP PV

Vzdělávací obor základní škola speciální - školní vzdělávací program" Učíme se pro život" zpracovaný podle RVP pro ZŠ speciální

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ (školní vzdělávací program běžné ZŠ)

Škola vzdělává v samostatných třídách podle vzdělávacího programu běžné ZŠ děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako specifickými poruchami učení a komunikačními poruchami, poruchami PAS, lehkým mentálním postižením. Do třídy lze zapsat na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny děti s SPU, poruchami pozornosti, ADHD a ADD i poruchami komunikace. Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí a speciálně pedagogickou péči.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ (vzdělávací program ZŠ speciální)

V případě zájmu lze přijmout i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1. - 3. ročníku nebo žáky 1. - 5. ročníku s lehkým mentálním postižení.

Pro více informací se můžete obrátit na vedení školy na tel. čísle: 352 352 490

Doklady potřebné pro přijetí:
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení.

Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.